POÉ GURU SADUNYA

oleh -66 views
Neni Nurachman, Guru SMA Negeri 1 Singaparna, SMA Muhammadiyah Rawa, dan pegiat literasi TABANA

“Selamat hari guru, Bu Can…” Kalimah nu ampir sarua rabul ti nomer anu teu dingaranan.

Mangrupa-rupa emot maturan kalimah. Lolobana ti barudak, boh nu masih kénéh kaajar boh anu geus teu kaajar. Malah réa ogé nu méré sajak jeung kawih.

Teu saban ‘chat’ WA dititénan. Sanggeus ngabéwarakeun tur ngingetan barudak sina geuwat asup kana GCR, langsung anteng dina rohangan kelas gaib. Ngabecewah bari dirékam, tuluy diapubgkeun kana Youtube jeung GCR.

Adan lohor cicirén téréh réngsé mancén. Cangkéng geus karasa rada panas jeung singsireumeun. Kuniang babatek, ting terektek. Laju ka cai, biasana wanci carangcang tihang geus saged dibaju dines. geus sababaraha bulan, sanggeus palolohor kakara mandi.

Panon poé teu katara lingsir ngulona, kahalangan kulawu jomantara. Murupuy hujan ti peuting kénéh tacan suda. Gep kana HP, seja niténan pagawéan barudak.

Méméh asup kana drive, saliwat neuteup heula Facebook. Rabul geuningan kalimah anu sarupa jeung paméré barudak dina WA.

Pung, ngapungkeun status dina  “SELAMAT HARI ABRI 2020”. Réhé. Kur dipelongan wungkul. Nya, da lain ABRI gé maksud mah ngawilujengkeun waé.

Rét kana status batur. Horéng geuningan poé guru sadunya. Poho kacida, bakat anteng di kelas goib, nyaéta Google Class Room..

 

Pengarang : Neni Nurachman, Guru SMA Negeri 1 Singaparna, SMA Muhammadiyah Rawa, dan pegiat literasi TABANA.